ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2562