ภาพกิจกรรม
วันที่ 18-19 ส.ค. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม math-science nature camp ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนักเรียนชั้นม.4/1และ 5/1 เข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,16:24   อ่าน 32 ครั้ง