ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม นายอนุสรณ์ จิตบุญ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม เข้าร่วมศึกษา​ดูงานเฉลิมฉลอง​สถาบัน​ขงจื่อ​ครบรอบ5ปี ณ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​ตรัง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:22   อ่าน 16 ครั้ง