ภาพกิจกรรม
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบางดีวิทยาคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและมอบธงประจำโรงเรียน หน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จ.ชลบุรี
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:29   อ่าน 21 ครั้ง