ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:32   อ่าน 20 ครั้ง