ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,11:07   อ่าน 24 ครั้ง