ภาพกิจกรรม
4 ตุลาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน มาศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ วังเทพทาโร
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,15:28   อ่าน 45 ครั้ง