ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : โรงเรียนบางดีวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและรายงานภาพรวมการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,15:56   อ่าน 20 ครั้ง