ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมเข้ารับการอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมเข้ารับการอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่”
โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร
- ดร.ประพล วิระพรสวรรค์
- ผศ.ว่าที่พันตรี ดำรง โลหะลักษณาเดช
และคณะฯ
ในการบรรยายหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย และความเป็นชาติไทย และ เรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,10:05   อ่าน 16 ครั้ง