ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสภานักนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมป์ เรื่อง โครงงานคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว และทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,10:16   อ่าน 16 ครั้ง