ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสภานักนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ศึกษาดูงาน เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสภานักนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ศึกษาดูงานเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,12:42   อ่าน 13 ครั้ง