ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางกรวิกา ฉิมนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามปละประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มานิเทศติดตามเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางกรวิกา ฉิมนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามปละประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มานิเทศติดตามเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม โดยมีนางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม นายอนุสรณ์ จิตบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,12:55   อ่าน 37 ครั้ง