ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนอย่างหลากหลาย มีการเล่าประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน  และมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน รวมถึงมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน  เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
จากประสบการณ์จริง ณ ใต้อาคารเรียน 3 โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,15:35   อ่าน 17 ครั้ง