ภาพกิจกรรม
วันที่ 18-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดสตูล
วันที่ 18-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 8 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ 
คือ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ม.1-ม.3 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 5 รายการ คือ            การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระม.1-ม.3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,16:10   อ่าน 14 ครั้ง