ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นางรัตนี ลิ่มพานิช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายอนุสรณ์ จิตบุญ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลเก็บเกี่ยว ข้าวเบายอดม่วง “เพราะอยู่ในวิถีจึงสืบสานเพราะอยู่ในจิตวิญญาณจึงสรรสร้าง“ ณ แปลงน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,16:14   อ่าน 17 ครั้ง