ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนบางดีวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมสืบรักสายสัมพันธ์ลูกม่วงขาวปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตร 
และกล่าวให้โอวาท โดย นางรัตนี ลิ่มพาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
สานฝันปันรักถักทอสายใยจากครูสู่ศิษย์  จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่  ณ ใต้อาคารเรียน 3  โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,09:53   อ่าน 31 ครั้ง