ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกลยุทธ์ ISTAR MODEL
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง แจ้งเวลาเลิกเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลเก็บเกี่ยว ข้าวเบายอดม่วง “เพราะอยู่ในวิถีจึงสืบสานเพราะอยู่ในจิตวิญญาณจึงสรรสร้าง“ ณ แปลงนาข้าวอินทรีย์ สุขสนานบานบุรี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18-20 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันครู ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม ปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ ​วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง การพนันออนไลน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Game Tournament Bangdeewittayakom
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65