ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี "นายอนุสรณ์ จิตบุญ" รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางดีวิทยาคม (อ่าน 47) 21 ต.ค. 63
ร่วมแสดงความยืนดีกับนักเรียนพระราชทาน (อ่าน 174) 31 ส.ค. 63
แบบประเมินตนเอง สำหรับนักเรียน เพื่อตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 11731) 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 445) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 534) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแยกห้อง ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2 (อ่าน 416) 01 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแยกห้อง ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2 (อ่าน 817) 12 พ.ค. 63
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 278) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 264) 27 เม.ย. 63
สมัครเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 519) 24 มี.ค. 63
ยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 268) 24 มี.ค. 63
ขอเลื่อนกับรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 317) 18 มี.ค. 63
ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เบอร์ 2 (อ่าน 318) 12 ก.พ. 63
ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เบอร์ 1 (อ่าน 302) 12 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 334) 06 ก.พ. 63
เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน (ด้วยเครื่อง Centrifuge) (อ่าน 571) 07 ม.ค. 62
โครงงานอาชีพว่านพญานางคำบางดีวิทยาคม (อ่าน 643) 02 ม.ค. 62
นวัตกรรมโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด (อ่าน 946) 16 ส.ค. 61
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้เทพธาโร (ปลีก-ส่ง) โรงเรียนบางดีวิทยาคม สนใจติดต่อ 075-284458 (อ่าน 741) 17 ม.ค. 60
ทดสอบทักษะทางเทคโนโลยี (อ่าน 1365)
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 468)