ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน (ด้วยเครื่อง Centrifuge) (อ่าน 146) 07 ม.ค. 62
โครงงานอาชีพว่านพญานางคำบางดีวิทยาคม (อ่าน 152) 02 ม.ค. 62
นวัตกรรมโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด (อ่าน 202) 16 ส.ค. 61
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้เทพธาโร (ปลีก-ส่ง) โรงเรียนบางดีวิทยาคม สนใจติดต่อ 075-284458 (อ่าน 312) 17 ม.ค. 60
ทดสอบทักษะทางเทคโนโลยี (อ่าน 1048)
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 17)