ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่างกัน (ด้วยเครื่อง Centrifuge) (อ่าน 252) 07 ม.ค. 62
โครงงานอาชีพว่านพญานางคำบางดีวิทยาคม (อ่าน 291) 02 ม.ค. 62
นวัตกรรมโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด (อ่าน 338) 16 ส.ค. 61
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้เทพธาโร (ปลีก-ส่ง) โรงเรียนบางดีวิทยาคม สนใจติดต่อ 075-284458 (อ่าน 430) 17 ม.ค. 60
ทดสอบทักษะทางเทคโนโลยี (อ่าน 1113)
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 133)