ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2563
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนี ลิ่มพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2564,09:40  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนี ลิ่มพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2564,09:22  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..